Renate is gefascineerd door het telkens veranderende karakter van het landschap; het contrast van massieve structuren enerzijds en vergankelijkheid anderzijds. Deze thema’s komen veelvuldig terug in haar fotografie, etsen en tekeningen. Fotografie gebruik ze als vertrekpunt en komt voort uit de drang het moment vast te grijpen en op beeld vast te leggen. Het landschap en detail toegepast als metafoor voor de kwetsbaarheid van de mens ten aanzien van de natuur, maar ook als de kracht waarover de mens beschikt.

www.renatevanopdorp.nl

Renate exposeert op locatie 13, Atelier Havenhoofd.

Zoek in de website

Kunstkijk Evenementen

Kunstkijk Muziekfestival

Kunstkijk Kalender